เทคโนโลยีของทีวีในอนาคต (The Future of Television: Sweeping Change at Breakneck Speed)

IBSG ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญวงการทีวี มากกว่า 50 ท่าน ได้ข้อสรุปทำนายว่า ใน 5-10 ปีข้างหน้า ทีวี น่าจะมีความสามารถอะไรบ้าง:

  1. Channels Go Away (ไร้ช่องไม่ต้องเลือก – การแบ่งแยกเป็น ช่อง จะหมดไป)
  2. Kiss the Remote Goodbye (จูบลาสาธุ รีโมทคอนโทรล เพราะสามารถใช้มือโบก หรือเสียง สั่งการทีวี – ดูตัวอย่างการใช้งานเครื่อง คินเน๊กซ์ Kinect)
  3. Screens Do Anything, Anywhere (สั่งการทำงานได้หลากรูปแบบ และหลายสถานที่)
  4. Ads Get Personal (โฆษณา จะคัดมาเฉพาะเหมาะสมกับที่เราสนใจ)
  5. Don’t Just Watch—Get Involved (ไม่ใช่แค่ดูฝ่ายเดียว แต่มีส่วนร่วมโต้ตอบได้)
  6. Watch Together, Virtually (อยู่คนละเคหะสถาน แต่เสมือนมานั่งดูด้วยกัน)
  7. Is It Real, or Is It Television? (ภาพที่เห็นนั่นคือวัตถุจริงๆ หรือ ภาพที่สร้างจากทีวี?)
  8. Your TV Follows You (ทีวีจะตามติดเราไปได้ทุกแห่ง)
  9. “Regular Joes” Go Hollywood (คนบ้านๆ ก็เป็นดาราฮอลีวู้ดได้)
  10. Creation Goes Viral (ยุทธการปากต่อปาก แพร่กระจายเรื่องราว)

อ่านจบครบสิบข้อแล้ว ชักสงสัยว่านั้นคือ ทีวีในอนาคต หรือ (interactive) Video on Demand หรือ smart tablet หว่า? แล้วคำนิยามของ ทีวี คืออะไรกันแน่?

The Cisco® Internet Business Solutions Group (IBSG) interviewed more than 50 television experts—producers, engineers, and scholars—to develop a picture of the future TV landscape. Based on these interviews, Cisco IBSG developed 10 predictions for the future of television. Learn more about these predictions here: http://www.cisco.com/web/about/ac79/10-Reasons

What Do You Wish Your TV Could Do?

 

ลองดูอีกแง่มุมหนึ่ง
วันหนึ่ง ในอนาคตไม่ไกล วิสัยทัศน์เทคโนโลยีบนวัสดุกระจก (a day made of glass)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: