ตัวอย่างการใช้ twitter ให้เป็นประโยชน์กับสินค้าเราเอง (brand)

mashable.com ยกตัวอย่าง แบรนด์สินค้า 9 รายการ ที่ทำส่งเสริมการตลาด ด้วยการใช้ประโยชน์จาก twitter ได้ผลด้วยดี และน่าใช้เป็นกรณีศึกษา

ตัวอย่างทั้ง 9 brands ได้แก่ 

  1. JetBlue
  2. StarBucks
  3. VeVo
  4. Charlotte Russe
  5. BergDorf GoodMan
  6. Taco Bell
  7. Delta
  8. Dunkin’ Donuts
  9. Cisco Systems
Cisco shows how well business-to-business brands can do on Twitter. They ask and answer questions in addition to participating in and hosting Twitter chats around relevant hashtags.
Lesson: Find Twitter chats to join by using hashtags. Consider starting and hosting your own Twitter chats on a regular basis.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: