ซิสโก้จับมือรพ.ศิริราชปิยมหาราชฯ พัฒนารพ.แห่งอนาคต

Future Hospital

ซิสโก้ และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หน่วยงานใหม่ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่มีรูปแบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพแบบเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (JCIA) ประกาศความร่วมมือในการพัฒนา ‘โรงพยาบาลแห่งอนาคต’ โดยใช้เทคโนโลยีและโซลูชั่นของซิสโก้ที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากนวัตกรรมทางด้านโมบิลิตี้ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเสียงและวิดีโอ เพื่อพัฒนาและนำไปสู่การเป็น ‘โรงพยาบาลแห่งอนาคต’ ที่รองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยและการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างเหนือชั้น

เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มีวิสัยทัศน์ทางด้านไอทีที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น “โรงพยาบาลแห่งอนาคต” ของประเทศไทย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ รองรับการใช้งานในปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น

ประเด็นสำคัญ:
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มีเครือข่ายหลักติดตั้งโดย “สถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้พรมแดน” ของซิสโก้(Cisco’s Borderless Network Architecture) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยสวิตช์ Cisco Nexus® 7000 Series, Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders และสวิตช์ Cisco Catalyst® 2960 Series การผสานรวมสวิตช์ Cisco Nexus และ Fabric Extenders รวมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจะช่วยเพิ่มการรองรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้จำนวนมาก ขณะที่ Cisco Catalyst 2960 รองรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้ระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายไอพี (อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล) รวมถึงระบบไร้สายและวิดีโอ

จากการสำรวจความคิดเห็น ดำเนินการโดย Princeton Survey Research Associates International (PSRAI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจของซิสโก้ (Cisco Internet Business Solutions Group – IBSG) พบว่า การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ให้กว้างมากขึ้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นชี้ว่า “เทคโนโลยีที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล” จะช่วยรองรับการทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงสำหรับการทำงานร่วมกันโดยอาศัยเทคโนโลยีด้านไอที (Collaboration via IT) เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงในการแชร์และเข้าถึงภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รวมถึงวิดีโอ และข้อมูลไบโอเมตริกของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

64 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดหาการฝึกอบรมทางการแพทย์และหาข้อมูลอ้างอิง

เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันที่จะติดตั้งกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้แก่ โทรศัพท์ Cisco Unified IP Phones และ Cisco Unified CallManager ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการทำงานเป็นทีมและและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จะใช้ประโยชน์จากระบบวิดีโอ โดยจะติดตั้งโซลูชั่น Cisco TelePresence® เพื่อจัดหาบริการให้คำปรึกษา และประสานงานกับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิทั่วประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ

นอกเหนือจากเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จะติดตั้งโซลูชั่น Cisco Digital Media Suite ทั่วโรงพยาบาล โดยใช้วิดีโอคุณภาพสูงและคอนเทนต์แบบไดนามิกเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านหน้าจอ การค้นหาข้อมูลแบบบริการตนเอง เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการและผู้ป่วยนอกที่กำลังรอคิว

สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย จะมีการติดตั้งแอ็คเซสพอยต์ Wi-Fi ของซิสโก้ทั่วโรงพยาบาล พร้อมด้วยเทคโนโลยี Cisco CleanAir™ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการครอบคลุมของสัญญาณไร้สายโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากโรงพยาบาลต้องรองรับอุปกรณ์พกพาจำนวนมากของบุคลากรเช่นเดียวกับสถานที่ทำงานอื่นๆ ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จึงมีแผนที่จะติดตั้ง Cisco Wireless Control System เพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีการขอเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งกำหนดค่าและจัดการสภาพแวดล้อมไร้สายทั้งหมดในลักษณะรวมศูนย์ และจะมีการแบ่งโดเมนผู้ใช้เพื่อแยกประเภทของแทรฟฟิกและปกป้องข้อมูลด้านการแพทย์ให้ปลอดภัย เครือข่ายของทางโรงพยาบาลจะได้รับการคุ้มครองด้วยอุปกรณ์ Cisco ASA 5585 Adaptive Security Appliance พร้อมด้วยอุปกรณ์ Cisco Intrusion Prevention System Appliances (IPS 5G)

เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์ ดังนั้นนักศึกษาแพทย์จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรและติดต่ออาจารย์ได้ทุกที่ผ่านทาง Cisco Show and Share® ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเว็บคาสต์และการใช้วิดีโอร่วมกัน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยอย่างมากสำหรับกลุ่มคนในการแลกเปลี่ยนความคิดผ่านทางวิดีโอ

นวัตกรรมและโซลูชั่นเครือข่ายไร้พรมแดนแบบครบวงจรของซิสโก้ (Cisco’s Borderless Network) ที่นำมาใช้กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น แพทย์จะสามารถใช้โซลูชั่นเหล่านี้เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยู่ไกลออกไป ขณะที่ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข่าว บันเทิง ข้อมูล และสั่งอาหารได้จากเตียงผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลขยายการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

คำกล่าวสนับสนุน:

อจ. นพ. วิโรจน์ จงกลวัฒนา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
“โครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เรามีอยู่ประกอบด้วยเทคโนโลยีจากหลายบริษัท โดยระบบต่างๆ ที่แยกออกจากกันก่อให้เกิดอุปสรรคต่างๆ เช่น บุคลากรอาจทำหน้าที่ได้ไม่เต็มความสามารถ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการระบบ และการดำเนินงานที่ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเราวางแผนในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้กับโรงพยาบาล โจทย์ของเราคือ การให้บริการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้เราต้องการแพลตฟอร์มเครือข่ายเดียวที่ดีที่สุดที่นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่แยกเป็นส่วนๆ และเนื่องจากซิสโก้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่าย เราจึงเชื่อว่าซิสโก้จะสามารถจัดหาแพลตฟอร์มเครือข่ายไร้พรมแดนแบบครบวงจรที่ปลอดภัย แข็งแกร่ง และเปี่ยมด้วยเสถียรภาพ สามารถรองรับบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลที่เราจะเริ่มเปิดให้บริการในปีหน้า”

ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด
“สำหรับโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายถือเป็นรากฐานสำหรับทุกสิ่ง เพราะมีการใช้ข้อมูล วิดีโอ ภาพถ่ายสำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์และ และข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก็คือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องเหมาะสม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ภายใต้วิสัยทัศน์ทางด้านไอทีที่จะนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็น “โรงพยาบาลแห่งอนาคต” และร่วมกันพัฒนาวการบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล”

คุณสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
“ไดเมนชั่น ดาต้ามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เราออกแบบ ติดตั้ง และดำเนินการให้บริการ เทคโนโลยี​ชั้นนำที่ครบถ้วนเพื่อ ตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้บริการ ให้ข้อมูล และการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทางวิดีโอ และโซลูชั่นการประสานงานร่วมกัน”

หมายเหตุ: คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช ได้ริเริ่มโครงการ “รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” เป็นอีกมิติใหม่ทางการแพทย์โดยจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่มีรูปแบบการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพแบบเอกชน มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (JCIA) สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการรับการรักษาในระดับมาตรฐานการแพทย์เดียวกับศิริราช แต่ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับความพร้อมที่จะสนับสนุนทุนทรัพย์ในการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีจุดต่างในการคืนรายได้จากการดำเนินงานกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ฯอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ในการพัฒนา 4 ด้านหลักคือ การบริการผู้ป่วยโดยรวม,การศึกษาของแพทย์, การวิจัยและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำประโยชน์ดังกล่าวกลับคืนสู่โรงพยาบาลศิริราชได้ในระยะยาว อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการรองรับบริการผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถแบกภาระค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนได้ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและการบริการในโรงพยาบาลรัฐได้ มีกำหนดเปิดบริการต้นปี 2555

ที่มา http://www.cisco.com/web/TH/about/news/2011/20111004_hospital.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: