ขาดอินเตอร์เน็ต ปิ่มว่าจะขาดใจ (Connected World Technology Report 2011)

จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ เครือข่ายและชีวิตประจำวัน จากผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 3000 ราย
ตัวอย่างผลสำรวจที่ได้:

 • 62% ของหนุ่มสาววัยทำงาน ตอบว่า ขาดอินเตอร์เน็ตวันใด ขาดใจเมื่อนั้น
 • 47% คิดว่า อินเตอร์เน็ต เริ่มมีความสำคัญมาก เรียกได้ว่า “แทบจะ” ขาดไม่ได้ เสมือน อากาศ, อาหาร, น้ำดื่ม, ที่อยู่อาศัย

รายละเอียดทั้งหมด ดูได้จาก วิดีโอ 

To demonstrate the role of the network in our lives, Cisco commissioned an international workforce study of nearly 3000 people. The study revealed that one in three college students and young professionals consider the Internet to be as important as air, water, food, and shelter.

ที่มา http://blogs.cisco.com/manufacturing/give-me-internet-or-give-me-death/

+
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซิสโก้เผยผลสำรวจความคิดเห็นจาก Insight Express ระบุว่านักศึกษาและคนรุ่นใหม่ในวัยทำงาน 2,800 คนจากกว่า 14 ประเทศแสดงให้เห็นถึงความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประเด็นสำคัญจากผลการสำรวจดังกล่าวมีดังนี้:  

·       หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถาม (33%) เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย

·       สองในห้าของนักศึกษา (40%) ระบุว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากกว่าการออกเดท การไปเที่ยวกับเพื่อน หรือการฟังเพลง

·       นักศึกษาสองในสาม (66%) และพนักงานกว่าครึ่งหนึ่ง (58%) ระบุว่าอุปกรณ์พกพา (แลปท็อป, สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต) เป็น “เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในชีวิต”

·       ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง นักศึกษากว่าสี่ในห้าคน (84%) กล่าวว่า พวกเขาถูกขัดจังหวะโดยระบบรับส่งข้อความ (Instant Messaging), สื่อทางสังคม (Social Media) และการติดต่อทางโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

·       สองในห้าของนักศึกษาทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถาม (40%) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากกว่าการออกเดท การไปเที่ยวกับเพื่อน หรือการฟังเพลง  และนักศึกษาทั่วโลกส่วนใหญ่ราวสองในสาม (64%) จะเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนที่จะเลือกรถยนต์

ข้อมูลจากรายงานประจำปี Cisco Connected World Technology ฉบับที่สอง แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญมากขึ้นของ “อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก” และจัดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อทุกๆ สิ่ง ตั้งแต่การสื่อสารทางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แบบโมบิลิตี้ไปจนถึงการจ้างงาน ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัท

ซิสโก้ดำเนินการศึกษานี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงวิชาการที่มีลักษณะเป็นกลางอันจะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี นโยบายด้านไอทีขององค์กร ทรัพยากรบุคคล การรักษาความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง และเราอยากจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณเช่นกัน

คนทำงานรุ่นใหม่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตได้อย่างไร บุคลากรเหล่านี้จะใช้ประโยชน์จากบทบาทที่เปลี่ยนไปของเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างไร?

ผลการศึกษาของซิสโก้เผย “อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย” กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต
เช่นเดียวกับ อากาศ อาหาร และน้ำ

เน้นสำรวจคนรุ่นใหม่และผลกระทบต่อความต้องการในอนาคต
รวมถึงพฤติกรรมการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทำงาน

 กรุงเทพฯ – 8 ธันวาคม 2554 – ซิสโก้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อชีวิตของคนเรา โดยหนึ่งในสามของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่มองว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย  นอกจากนี้ รายงานCisco Connected World Technology ประจำปี 2554 ยังชี้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าตนเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่าอินเทอร์เน็ตเป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต” และในบางกรณี มีความสำคัญมากกว่ารถยนต์ การออกเดท และงานสังสรรค์อีกด้วย

ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อทุกๆ สิ่งของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การสื่อสารทางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แบบโมบิลิตี้ไปจนถึงการจ้างงาน ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัท

รายงานฉบับนี้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์ การใช้อินเทอร์เน็ต และความแพร่หลายของการใช้เครือข่าย โดยใช้ความสัมพันธ์นี้เจุดประกายแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทท่ามกลางอิทธิพลของไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ รายงานอ้างอิงผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและคนทำงานอายุไม่เกิน 30 ปีใน14 ประเทศทั่วโลก โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันขณะที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางความสามารถทางด้านโมบิลิตี้ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ใช้ในทุกๆ ที่ ตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์แบบเวอร์ช่วลไลซ์และคลาวด์คอมพิวติ้ง ไปจนถึงเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไร้สาย

 ประเด็นสำคัญ

อินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต

·       อากาศ น้ำ อินเทอร์เน็ต: หนึ่งในสามของนักศึกษาและพนักงานทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถาม (33%) เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์ เช่นเดียวกับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย  และประมาณครึ่งหนึ่ง (49% ของนักศึกษา และ 47% ของพนักงาน) เชื่อว่ามีความสำคัญในระดับที่ “ใกล้เคียงกัน”  และโดยรวมแล้ว นักศึกษาและพนักงานรุ่นใหม่สี่ในห้าคนเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากและเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

·       ปัจจัยสำหรับการดำรงชีวิต: กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (55% ของนักศึกษา และ 62% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่าอินเทอร์เน็ตเป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต”

·       รูปแบบใหม่ของการเดืนทาง: ถ้าหากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง นักศึกษาทั่วโลกส่วนใหญ่ราวสองในสาม (64%) จะเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทนที่จะเลือกรถยนต์

การเข้าสังคมรูปแบบใหม่อินเทอร์เน็ตสำคัญกว่าความรักและมิตรภาพจริงหรือ?

·       รักครั้งแรก: สองในห้าของนักศึกษาทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถาม (40%) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากกว่าการออกเดท การไปเที่ยวกับเพื่อน หรือการฟังเพลง

·       โซเชียล ไลฟ์ 2.0: ขณะที่คนรุ่นก่อนชื่นชอบการพบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัว แต่คนรุ่นใหม่กลับใช้การติดต่อสื่อสารทางออนไลน์เป็นหลัก โดยกว่าหนึ่งในสี่ของนักศึกษาทั่วโลก (27%) กล่าวว่าการอัพเดตข่าวคราวผ่านทางเฟซบุ๊คมีความสำคัญมากกว่าการไปงานเลี้ยง การออกเดท การฟังเพลง หรือการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ

การใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูล…ทำให้โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ถึงกาลอวสาน?

·       ความสำคัญของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่: นักศึกษาสองในสามคน (66%) และพนักงานกว่าครึ่งหนึ่ง(58%) ระบุว่าอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (แลปท็อป, สมาร์ทโฟน, แทบเล็ต) เป็น “เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในชีวิต”

·       การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสมาร์ทโฟนและโมบิลิตี้: สมาร์ทโฟนมีแนวโน้มที่จะแซงหน้าเดสก์ท็อปในฐานะเครื่องมือที่แพร่หลายที่สุดในทุกที่ทั่วโลก โดยนักศึกษา 19% เชื่อว่าสมาร์ทโฟนคืออุปกรณ์ที่ “สำคัญที่สุด” ที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน เปรียบเทียบกับ 20% สำหรับเดสก์ท็อป ซึ่งนับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับสมาร์ทโฟน และคาดว่านักศึกษารุ่นใหม่จะใช้งานเพิ่มมากขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน  ข้อมูลนี้เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องความจำเป็นของออฟฟิศเมื่อเทียบกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและทำงานได้ในทุกๆ ที่ เช่น ที่บ้านหรือในที่สาธารณะ  จากผลการศึกษาเมื่อปี 2553 พบว่า สามในห้าของพนักงานทั่วโลก (60%) ระบุว่าออฟฟิศไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

·       ความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ลดลง: ผลการสำรวจทั้งสองปีชี้ว่า โทรทัศน์มีความสำคัญน้อยลงสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ขณะที่อุปกรณ์พกพาอย่างเช่นแลปท็อปและสมาร์ทโฟนมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้นักศึกษาเพียงไม่ถึงหนึ่งในสิบคน (6%) รวมถึงพนักงาน (8%) กล่าวว่าโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวัน  แต่ปัจจุบันรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ได้รับการเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์พกพาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าโทรทัศน์จะเสื่อมความนิยมลงอย่างต่อเนื่อง

·       หนังสือพิมพ์จะถึงกาลอวสาน? ในบรรดานักศึกษาและพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม มีเพียงหนึ่งใน 25คน (4%) เท่านั้นที่ระบุว่าหนังสือพิมพ์คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูล

·       การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: หนึ่งในห้าของนักศึกษา (21%) ไม่ได้ซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือในช่วงเวลากว่าสองปี (ยกเว้นตำราเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในชั้นเรียน) หรือไม่เคยซื้อมาก่อนเลย

อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย – และสิ่งล่อใจในชีวิตประจำวัน

·       การติดต่อสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค: ประมาณเก้าในสิบ (91%) ของนักศึกษาและพนักงาน (88%) ทั่วโลกระบุว่าตนเองมีบัญชีเฟซบุ๊ค และในจำนวนนั้น 81 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษา และ 73% ของพนักงานตรวจเช็คหน้าเฟซบุ๊คของตนเองอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง  และหนึ่งในสาม (33%) ระบุว่าตนเองตรวจเช็ควันละห้าครั้งเป็นอย่างน้อย

·       การหยุดชะงักทางออนไลน์? นักศึกษาเปิดเผยว่ามักจะถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังทำโครงงานหรือการบ้าน เช่น ระบบรับส่งข้อความ (Instant Messaging), โซเชียลมีเดียและการติดต่อทางโทรศัพท์  โดยในเวลาหนึ่งชั่วโมง นักศึกษาสี่ในห้าคน (84%) ระบุว่าตนเองถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และนักศึกษาประมาณหนึ่งในห้าคน (19%) กล่าวว่าตนเองถูกขัดจังหวะทางออนไลน์อย่างน้อยหกครั้ง หรือโดยเฉลี่ยทุกๆ 10 นาทีเป็นอย่างน้อย และหนึ่งในสิบ (12%) กล่าวว่าตนเองไม่ได้นับจำนวนครั้งที่ถูกขัดจังหวะทางออนไลน์ขณะที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำโครงงาน

·       งานคือชีวิต: พนักงานเจ็ดในสิบคน “เป็นเพื่อน” กับผู้จัดการและ/หรือเพื่อนร่วมงานผ่านทางเฟซบุ๊ค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวใกล้จะเลือนหาย  เมื่อพิจารณาในทางวัฒนธรรมแล้ว พบว่าในสหรัฐอเมริกา พนักงานที่เป็นเพื่อนกับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานมีสัดส่วนน้อยกว่า คือเพียงหนึ่งในสี่คน (23%) และสองในห้าคนเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงาน (40%)

·       ช่องทางการสื่อสารในที่ทำงาน: สองในสามของพนักงานที่ใช้ทวิตเตอร์ (68%) ติดตามกิจกรรมทวิตเตอร์ของผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงาน, 42% ติดตามทั้งสองส่วน ขณะที่หนึ่งในสาม (32%) ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว

 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับมนุษย์เราจริงหรือ 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเครือข่ายในชีวิตของคนเรา ซิสโก้มอบหมายให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทั่วโลกเกือบ 3,000 คน และผลการสำรวจเปิดเผยว่าหนึ่งในสามของพนักงานและคนทำงานรุ่นใหม่มองว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเทียบเท่ากับอากาศ น้ำ อาหาร และที่อยู่อาศัย

ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

ในปีนี้ รายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2554 สำรวจกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ได้แก่:

 • นักศึกษา
 • นักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงาน โดยส่วนมากทำงานประจำเป็นครั้งแรก

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจบ่งบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุว่าอินเทอร์เน็ตเป็น “ส่วนสำคัญของชีวิต” และในบางกรณี มีความสำคัญมากกว่ารถยนต์ การออกเดท และการไปงานเลี้ยงเสียด้วยซ้ำ

 อิทธิพลต่อบุคลากรรุ่นใหม่

ข้อมูลที่ได้รับจากรายงานนับเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของบุคลากรคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • การสื่อสารทางธุรกิจ
 • ไลฟ์สไตล์แบบโมบายล์
 • แนวทางการจ้างงาน
 • การรักษาบุคลากร
 • ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร

รายงาน Cisco Connected World Technology จะช่วยให้องค์กรของคุณพัฒนาปรับปรุงเพื่อ:

 • ดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
 • สร้างความหลากหลายทางด้านแนวคิด
 • เสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

ประเด็นสำคัญ:

·       ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เป็น “เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด” ในชีวิต

·       พนักงานเจ็ดในสิบคน “เป็นเพื่อน” กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานบนเฟซบุ๊ค

·       นักศึกษาสองในห้าคนไม่ได้ซื้อหนังสือ (ยกเว้นตำราเรียน) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

·       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบัญชีเฟซบุ๊ค และตรวจเช็ควันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

เกี่ยวกับการศึกษานี้

·       การศึกษานี้ได้รับการมอบหมายโดยซิสโก้ และดำเนินการโดย InsightExpress ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดอิสระในสหรัฐฯ

·       การศึกษาทั่วโลกนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามสองชุด ชุดแรกเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และอีกชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานรุ่นใหม่ในวัย 20  แบบสอบถามแต่ละชุดมีผู้ตอบ 100 คนจากแต่ละประเทศ รวมทั้งหมด14 ประเทศ ดังนั้นจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจึงอยู่ที่ 2,800 คน

·       14 ประเทศที่ว่านี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

คำกล่าวสนับสนุน:

·       แมรี่ แฮตทาร์ รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรของซิสโก้ผลสำรวจของรายงาน Cisco Connected World Technology จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถทบทวนสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม  แน่นอนว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่  ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารซีไอโอจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนและปรับขนาดเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องความปลอดภัยและโมบิลิตี้สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการประเมินนโยบายขององค์กรอย่างเหมาะสม

·       เดฟ อีแวนส์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของซิสโก้: “ไลฟ์สไตล์ของ โพรซูเมอร์(prosumer) ซึ่งมาจากคำว่า professional บวกกับ consumer ในที่ทำงาน รวมไปถึงความคาดหวังเกี่ยวกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูล กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะการติดต่อสื่อสารในที่ต่างๆ ทั่วโลก  ข้อมูลในรายงาน Cisco Connected World Technology ช่วยให้องค์กรธุรกิจมีข้อมูลเชิงลึกที่จะเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านไอทีและระบบงานทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรสนับสนุน

·       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2554 ได้ที่:www.cisco.com/go/connectedreport

·       ดูภาพรวมของข้อมูลจากรายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2554 ซึ่งแสดงข้อมูลวิเคราะห์ของผู้บริหารซิสโก้ รวมถึงภาพกราฟิกและวิดีโอ พร้อมด้วยประเด็นสำคัญๆ จากรายงานดังกล่าวได้ที่ www.cisco.com/go/connectedreport

·       ตรวจสอบข้อมูลจากรายงาน Cisco Connected World Technology ประจำปี 2553 รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์และรายการโทรทัศน์ของซิสโก้จากการสำรวจความคิดเห็นเมื่อปีที่แล้วwww.cisco.com/go/connectedreport

·       เยี่ยมชมเว็บไซต์เครือข่ายไร้พรมแดน (Borderless Networksของซิสโก้Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: