ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควบรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลือก Cisco Unified Computing System (UCS) จากซิสโก้ ประเทศไทย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร รองรับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่น และความคล่องตัวแก่ผู้ลงทุนออนไลน์ ทีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ตลาดทุนทั่วโลกมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นโดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า มาพัฒนาระบบเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงรุกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้มีความทันสมัยและแข็งแกร่ง มีระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

สรุปประเด็นสำคัญ :

• Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพิ่มความยืดหยุ่น และความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง Cisco UCS ให้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อใช้ในการบริหารเครือข่าย การประมวลผล การเข้าถึงหน่วยจัดเก็บข้อมูล และเวอร์ชวลไลเซชั่นของศูนย์ข้อมูล ทำให้การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญ รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

• เครือข่ายแบบครบวงจรที่ประกอบด้วยเบลดเซิร์ฟเวอร์รุ่น Cisco UCS B200 M3 ที่ติดตั้งอยู่ใน Cisco 5108 Chassis และ Cisco UCS 6248UP Fabric Interconnects ณ ศูนย์ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ Cisco Fabric Interconnects ให้ความสามารถในการเชื่อมต่อ และการจัดการเบลดเซิร์ฟเวอร์ที่ต่อเชื่อมกัน ทำให้การจัดการเครือข่ายเป็นไปแบบครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงระบบที่ถูกควบรวมเข้าด้วยกัน ทั้งการเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN สำหรับเบลดเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บและดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านสวิตช์ Cisco Nexus 5548 เช่นกัน

• Cisco UCS ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับระบบ เน็ตเวิร์กและสตอเรจ โดยสามารถลดจำนวนการ์ดอะแดปเตอร์ สายเคเบิล ไปจนถึงสวิตช์พอร์ตที่ต้องใช้ไปได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งรองรับมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสตอเรจผ่าน เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตที่เรียกว่า “Fiber Chanel over Ethernet” หรือ FCoE ไปพร้อมๆ กัน

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cisco Unified Fabric ในการสร้างระบบการทำงานแบบเสมือนให้กับอินเทอร์เฟซต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ พร้อมกับควบรวมการบริหารระบบจราจร (Traffic) ที่เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ เช่น ระบบจราจรที่เกิดขึ้นภายในเน็ตเวิร์กและสตอเรจที่วิ่งผ่านเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงการผสมผสานการเชื่อมต่อของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

• เครือข่ายทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถจัดการจากส่วนกลางโดยใช้ UCS Manager จากคอนโซลเดียว เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการจากเจ้าหน้าที่ไอทีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถปรับใช้ ตรวจสอบ และจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบเวอร์ชวลไลเซชั่นได้ทั้งหมด

คำกล่าวสนับสนุน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจว่าการเลือกใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ที่มีศักยภาพสูง ของบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเวอร์ชวลไลเซชัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม รวมถึงระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet trading) ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี 2556 ได้ตั้งเป้าขยายฐานผู้ลงทุนที่ซื้อขายผ่านบัญชีออนไลน์ไว้ 120,000 บัญชี โดยเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รองรับการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริการบริษัทสมาชิกและผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ประหยัดพื้นที่จัดวาง งบประมาณด้านการบำรุงรักษา ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 10 % ต้นทุนการดำเนินงานลดลง และลดโลกร้อน ซึ่งเป็นนโยบายประหยัดพลังงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ”

นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

“Cisco Unified Computing System” หรือ Cisco UCS คือ เซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้นมาโดยบูรณาการขีดความสามารถทางเทคโนโลยีด้านการ ประมวลผล เน็ตเวิร์ก ระบบการจัดเก็บข้อมูล และสิ่งสำคัญ คือ เวอร์ชวลไลเซชันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งซิสโก้เดินหน้าเต็มตัวในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังผ่านเทคโนโลยีที่ โดดเด่นอย่าง Unified Fabric เพื่อปฏิวัติโลกของการบริหารศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์สู่ระบบการจัดการ ประสิทธิภาพสูงสุดแบบเบ็ดเสร็จสำหรับวันนี้และอนาคต นอกจากใช้งานง่าย สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลายแล้วยังมีอินเทอร์เฟซให้เลือกใช้ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ”

“ซิสโก้ภูมิใจที่ Cisco UCS เป็นทางเลือกที่เหมาะสมของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการควบรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทางด้านไอที ให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทสมาชิก และจำนวนผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้ทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาค”

ที่มาของข่าว BlogNone

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: