ซิสโก้กับภารกิจสร้างนักเทคโนโลยีเครือข่ายเมืองไทย

ซิสโก้กับภารกิจสร้างนักเทคโนโลยีเครือข่ายเมืองไทย

ไม่ใช่แค่การบริจาคแล้วจบ..กับโครงการเพื่อสังคมของ “ซิสโก้” บริษัทด้านเทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลกที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนของโครงการ ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างโครงการที่มีผลด้านเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการช่วยเหลือด้านสังคม 

แซนดี้ วอลซ์

“แซนดี้ วอลซ์” ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมทางสังคมและกิจกรรมพิเศษ ซิสโก้ เอเชียแปซิฟิก บอกว่า เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกประสบกับปัญหาหลายด้าน ซิสโก้ ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก จึงต้องการที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหา

โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลักคือ 1. การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไอที และมีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้น 2. การสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดีขึ้น และ 3. การทำให้สังคมดีขึ้น โดยลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับคนในสังคมและจากนโยบายดังกล่าวจะมีการนำไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างเช่น พม่า ที่เพิ่งเปิดประเทศปีนี้เป็นปีแรกที่จะเริ่มในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านเครือข่าย ผ่านโครงการซิสโก้ เน็ตเวิร์กกิ้ง อะคาเดมี่

ขณะที่ประเทศไทยไปไกลกว่านั้นมาก เพราะซิสโก้ได้มีโครงการด้านสังคม การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีมาตลอดเวลา 12 ปี ที่ผ่านมา

ซึ่งในระยะแรก โครงการจะเน้นด้านสร้างบุคลากร ผ่านหลักสูตรซิสโก้ เน็ตเวิร์กกิ้ง  อะคาเดมี่ ที่ซิสโก้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เปิดสอนขึ้นเพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยี และเสริมทักษะสำหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21

คุณแซนดี้ บอกว่า ปัจจุบันขณะที่การสร้างคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยังมีต่อไป แต่ก็ได้ขยับโครงการไปสู่การต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น อย่างเช่น โครงการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้าฝึกในกับพันธมิตรของซิสโก้ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมไอที โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและยกระดับชุมชนในประเทศไทย ซึ่งจะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการซิสโก้ เน็ตเวิร์กกิ้ง อะคาเดมี่  ได้ใช้ทักษะทางไอทีที่ได้เรียนรู้มา โดยร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและผู้ด้อยโอกาส

ซิสโก้กับภารกิจสร้างนักเทคโนโลยีเครือข่ายเมืองไทย

สำหรับการพัฒนาบุคลากรไอทีไทยเพื่อรับการเปิดเออีซีนั้น ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมทางสังคมฯ ซิสโก้ มองว่า ปัจจุบันทักษะพื้นฐานของบุคลากรด้านไอทีไทยถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้า แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้จะมีนักศึกษาที่มีคุณภาพแต่ก็ยังถือว่าน้อย จึงอยาก จะให้นักศึกษามาเรียนหลัก สูตรของซิสโก้ให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าใน 3-5 ปีนี้ จะสามารถฝึกเด็กได้กว่า 3 หมื่นคน และเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จาก 60 หน่วยงาน เป็น 70 หน่วยงานได้ภายในปีหน้า

คุณแซนดี้ ยังบอกอีกว่า เออีซี ก็เปรียบเสมือนอียู ที่จะทำให้โอกาสในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากมองในแง่เทคโน โลยีแล้ว เทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะมาพร้อมกับเออีซี ก็คือ คอร์ เน็ตเวิร์กกิ้ง หรือเทคโนโลยีเครือข่ายหลัก เพราะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีการขยายตัวและถูกใช้งานเป็นวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของความปลอดภัยบนเครือข่าย ที่จะต้องมีสูงขึ้นไปด้วย เพราะการเปิดเออีซี มีผู้ใช้งานร่วมเครือข่ายกันมากขึ้น โอกาสหรือความเสี่ยง ทั้งเรื่องของการขโมยข้อมูล หรือการก่ออาชญา กรรมบนคอมพิวเตอร์ย่อมสูงตามไปด้วย

และนี่ก็คือเทรนด์เทคโนโลยีที่จะมาพร้อมกับเออีซี และเป็นสิ่งที่บุคลากรไอที ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมต่อไป.

นาตยา คชินทร
nattayap.k@gmail.com

ที่มา http://www.dailynews.co.th/technology/226880
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: