Posts Tagged ‘Guinness’

Microsoft ขาย Kinect ได้เร็วที่สุดในโลก ทำสถิติลงกินเนสส์บุ๊ค ชนะ iPhone, iPad

Kinect (คินเน๊กซ์) อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อกับเครื่องเล่นเกมส์ Microsoft Xbox 360 เพื่อใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหว ในการเล่นเกมส์ หรือสั่งการทำงานของเครื่อง สามารถทำสถิติขาย 8 ล้านเครื่อง ภายใน 60 วัน (นับจากวันที่ 4 พย. 53 – 3 มค. 54) หรือเฉลี่ยขายได้วันละ หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามเครื่อง

นับถึงวันนี้ คินเน๊กซ์ ก็ขายได้แล้ว สิบล้านเครื่อง ทำลายสถิติโลก ในหมวด อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป ที่ทำยอดขายได้เร็วที่สุด (Fastest-Selling Consumer Electronics Device) มีชัยเหนือ ไอโฟน และ ไอแพด
อ่านเพิ่มเติม

ซิสโก้สร้างสถิติกินเนสส์ การสอนศิลปะครั้งใหญ่ที่สุดในโลก (the world’s largest art lesson across the most number of cities)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันเด็ก (ของสิงค์โปร์) ซิสโก้ จัดอบรมการวาดภาพ ให้เด็กนักเรียนสิงคโปร์ 20 โรงเรียน ซึ่งอยู่ต่างสถานที่ แต่เรียนผ่านซิสโก้ทีวี (Cisco TV) พร้อมๆ กับเด็กจากประเทศอื่นๆ อีก 11 ประเทศ เชื่อมโยงกันรวมทั้งหมด 34 โลเคชั่น

รายชื่อ 12 ประเทศ มีดังนี้ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อเมริกา, สิงคโปร์, ไต้หวัน และ ประเทศไทย (Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, San Jose, Singapore, Taiwan, Thailand)

ผู้สอนคือ ปีเตอร์ ดรอว์ (Peter Draw) วาดภาพในหัวข้อ ของขวัญที่หวานซึ้งตรึงใจที่สุด “The Sweetest Gift”  อ่านเพิ่มเติม